Kết nối shop với sàn Shopee

Salekit kết nối với sàn TMĐT Shopee giúp bạn đồng bộ sản phẩm 2 chiều (từ Shopee về Salekit và từ Salekit lên Shopee) và đồng bộ đơn hàng từ Shopee về Salekit để quản lý đơn hàng, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận,... tập trung.

1. Kết nối shop với sàn Shopee

Tại màn hình Dashboard, Bạn chọn +Kênh bán >> Kết nối gian hàng Shopee >> bạn nhập thông tin tài khoản đăng nhập gian hàng trên Shopee của mình >> Login >> Comfirm Authorization để xác nhận kết nối gian hàng với ứng dụng của Salekit.

Sau khi hệ thống báo cập nhật thành công, màn hình sẽ chuyển về giao diện Salekit và bạn cần cập nhật thông tin đồng bộ bao gồm: Tên gian hàng, Chọn cửa hàng đồng bộ, Chọn kho hàng, Chọn nhân viên bán hàng.

Bạn nhập thông tin xong bấm nút Lưu để hoàn tất việc kết nối sàn TMĐT Shopee vào Salekit.

2. Đồng bộ sản phẩm từ sàn TMĐT Shopee về Salekit

Để đồng bộ sản phẩm từ sàn TMĐT Shopee về Salekit để quản lý, tại màn hình làm việc Shopee, bạn chọn P (Product - Sản phẩm) >> Đồng bộ sản phẩm từ Shopee.

Khi đó, tất cả các sản phẩm trên kênh bán hàng Shopee sẽ được đồng bộ về Salekit để bạn quản lý.

Bạn có thể xóa các sản phẩm đã được đồng bộ từ Shopee về Salekit bằng cách bấm vào Xóa đồng bộ ở cuối dòng mỗi sản phẩm.

3. Đồng bộ sản phẩm từ Salekit lên sàn TMĐT Shopee

Để đồng bộ sản phẩm từ Salekit lên sàn TMĐT Shopee, trên màn hình Dashboard, bạn click vào mục Sản phẩm tại menu dọc bên trái màn hình >> tick chọn các sản phẩm cần đồng bộ >> chọn Đồng bộ >> Đồng bộ lên sànMàn hình pop up hiển thị, bạn tick chọn Shopee >> lựa chọn danh mục Shopee cần đồng bộ sản phẩm vào (danh mục này được lấy từ Shopee, sản phẩm được đồng bộ lên sẽ nằm trong danh mục bạn đã lựa chọn) >> Đồng bộ.

Sau khi đồng bộ thành công, bạn có thể kiểm tra sản phẩm trên kênh bán hàng Shopee của mình. Tại đây, bạn cũng thể sửa hoặc xóa sản phẩm khỏi sàn Shopee.

4. Đồng bộ đơn hàng từ Shopee về Salekit

Bạn có thể đồng bộ các đơn hàng từ Shopee về Salekit để xử lý và quản lý bán hàng tập trung (quản lý khách hàng, đơn hàng, doanh thu,...).

Để đồng bộ đơn hàng từ Shopee, tại cửa sổ làm việc Shopee, bạn chọn biểu tượng Đơn hàng >> Đồng bộ Sàn >> Shopee >> OK

Khi đó, các đơn hàng trên Shopee sẽ được đẩy về hệ thống Salekit để bạn quản lý.

Chúc bạn thành công!