[Chủ shop] Affiliate Network - Website

Tạo Website giới thiệu thành viên: Đăng ký, đăng nhập, lấy link, chia sẻ và hưởng hoa hồng.
Salekit.com giúp bạn tạo một website qua các bước sau:

Bạn bấm vào danh mục Website -> + Tạo website Affiliate


Sau đó màn hình sẽ hiện thị các thông tin như sau:


(1) Tên site: Tên hiển thị trên tab trình duyệt.
(2) Địa chỉ website: Là địa chỉ website của bạn trên Internet gồm 4-20 ký tự, có đuôi là salekit.com, ví dụ https://saffron.salekit.com/

(3) Gắn tên miền riêng

Khi tạo mới 1 website, website đó sẽ có tên miền mặc định với đuôi .salekit.com. Để gắn tên miền riêng, bạn cần sử dụng bản trả phí của website chỉ với 10$/tháng.

Khi gắn tên miền riêng, bạn cần cấu hình salekit trong quản lý tên miền bằng cách tạo các bản ghi theo nội dung yêu cầu:

(4) SEO Title: Nhập tiêu đề cho SEO, tiêu đề tìm kiếm cho website tối đa 70 ký tự

(5) SEO Description: Nhập mô tả ngắn cho website. tối đa 200 ký tự

(6) Logo: Upload hình ảnh logo cho website

(7) Thumbnail: Upload ảnh cho website

Sau khi cài đặt cho website thành công bạn bấm Save

- Cài đặt website


- Website sẽ có dạng

Từ đây, các thành viên sẽ truy cập qua website để đăng nhập với thông tin riêng của mình. Sau khi đăng nhập thành công, các thành viên sẽ có trang riêng để theo dõi doanh thu và hoa hồng mình đã giới thiệu được.


Chúc bạn thành công!