Tạo Trang đặt hàng trực tuyến

Trang đặt hàng trực tuyến hay Web Order/Web lên đơn là một trang bán hàng online giúp doanh nghiệp/shop online có thể tự tạo một trang bán hàng với những tính năng đặt hàng từ menu có sẵn nhanh chóng. Khách hàng có thể dễ dàng chọn sản phẩm/dịch vụ trên menu website. 

Khởi tạo Trang đặt hàng trực tuyến bằng Salekit.com chỉ với các bước đơn giản sau: 

Bước 1: Vào Salekit.com >> Cài đặt >> Store

Bước 2: Hoàn thành các thông tin

Trạng thái Web lên đơn bật ON; Địa chỉ website, Tiêu đề, Mô tả, Zalo, Messenger, Whatsapp; đăng tải ảnh Logo

Bước 3: Nhấn Lưu

 

Xem Trang đặt hàng trực tuyến sau khi đã lưu bằng cách nhấn vào biểu tượng Xem trước website

Hình ảnh Trang đặt hàng trực tuyến đã khởi tạo

 

Khi bạn cập nhật lại store hoặc danh mục, sản phẩm; nhấn nút Refresh Cache để những dữ liệu mới đã được thêm hoặc sửa sẽ được cập nhật trên Trang đặt hàng trực tuyến

 

Lưu ý: Tạo Trang đặt hàng trực tuyến hay Web order/Web lên đơn chỉ áp dụng với các gói đã trả phí!

 

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!