Giỏ hàng

Giỏ hàng là nơi chứa đựng những thông tin sản phẩm mà khách hàng muốn mua. Khách hàng có thể nhìn thấy các sản phẩm mà họ đã chọn qua giỏ hàng trực tuyến trên website, họ có thể chọn thêm hoặc loại bỏ các sản phẩm đó. Điều này giúp cho các thao tác thanh toán dễ dàng và nhanh chóng hơn so việc thanh toán từng sản phẩm thì thanh toán những sản phẩm được chọn trong một giỏ hàng nhanh hơn nhiều.

Để thêm giỏ hàng vào website, tại màn hình bố cục website, bạn tick chọn Thêm tiện tích >> Giỏ hàng

Bạn nhập tiêu đề của tiện ích sau đó bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 


Sau khi tạo xong, tiện ích sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Bạn lựa chọn sản phẩm cần mua và bấm nút "Thêm vào giỏ hàng" ở sản phẩm đó, khi có sản phẩm trong giỏ hàng, giỏ hàng sẽ hiển thị như sau:

Tại đây, bạn có thể xem thông tin các sản phẩm bạn đã chọn cho vào trong giỏ hàng và bấm nút Thanh toán để nhập thông tin, tiến hành thanh toán đơn hàng này. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể Ẩn/Xóa tiện ích trong bố cục website bất cứ lúc nào.

- Ẩn tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Giỏ hàng >> OFF  nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 


- Xóa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Giỏ hàng >> Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website.

Lưu ý: Tiện ích Giỏ hàng chỉ được sử dụng ở thẻ Header trong bố cục website.

Chúc bạn thành công!