Kết nối shop với sàn Lazada

Salekit kết nối với sàn TMĐT Lazada giúp bạn đồng bộ sản phẩm 2 chiều (từ Lazada về Salekit và từ Salekit lên Lazada) và đồng bộ đơn hàng từ Lazada về Salekit để quản lý đơn hàng, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận,... tập trung.

1. Thiết lập kết nối (chỉ cần thao tác lần đầu tiên)

Trên màn hình Tổng quan, bạn chọn + Kênh bán >> Chọn Kết nối gian hàng Lazada


Màn hình chuyển đến trang thiết lập của Lazada, bạn nhập thông tin tài khoản đăng nhập gian hàng trên Lazada của mình >> Submit

Sau khi hệ thống báo cập nhật thành công, màn hình sẽ chuyển về giao diện Salekit và bạn cần cập nhật thông tin đồng bộ bao gồm: Tên gian hàng, Chọn cửa hàng đồng bộ, Chọn kho hàng, Chọn nhân viên bán hàng.

Bạn nhập thông tin xong bấm nút Lưu để hoàn tất việc kết nối sàn TMĐT Lazada vào Salekit.

2. Đồng bộ sản phẩm từ sàn TMĐT Lazada về Salekit

Để đồng bộ sản phẩm từ sàn TMĐT Lazada về Salekit để quản lý, tại màn hình Dashboard, bạn truy cập mục Sản phẩm >> Sản phẩm >> Đồng bộ sàn >> Đồng bộ sản phẩm về Salekit

Một popup hiển thị, bạn bấm chọn cửa hàng Lazada muốn đồng bộ về Salekit và bấm nút Đồng bộ ngay 

Khi đó, tất cả các sản phẩm trên kênh bán hàng Lazada sẽ được đồng bộ về Salekit để bạn quản lý.

Danh sách sản phẩm trên Lazada

Danh sách sản phẩm được đồng bộ về Salekit

3. Đồng bộ sản phẩm từ Salekit lên sàn TMĐT Lazada

Để đồng bộ sản phẩm từ Salekit lên sàn TMĐT Lazada, tại mục Sản phẩm bạn tick chọn các sản phẩm cần đồng bộ >> Đồng bộ sàn >> Đồng bộ sản phẩm lên sàn 

Màn hình pop up hiển thị, bạn tick chọn Lazada >> lựa chọn danh mục Lazada cần đồng bộ sản phẩm vào (danh mục này được lấy từ Lazada, sản phẩm được đồng bộ lên sẽ nằm trong danh mục bạn đã lựa chọn) >> Đồng bộ.

Sau khi đồng bộ thành công, bạn có thể kiểm tra sản phẩm trên kênh bán hàng Lazada của mình. Tại đây, bạn cũng thể sửa hoặc xóa sản phẩm khỏi sàn Lazada.

Lưu ý: Để đồng bộ sản phẩm từ Salekit lên Lazada, thông tin sản phẩm cần có:

- Tồn kho >0

- Mô tả ngắn: tối thiểu 200 kí tự

- Sản phẩm phải có trọng lượng (<300g) và kích thước (<300cm)

4. Đồng bộ đơn hàng từ Lazada về Salekit

Bạn có thể đồng bộ các đơn hàng từ Lazada về Salekit để xử lý và quản lý bán hàng tập trung (quản lý khách hàng, đơn hàng, doanh thu,...).

Để đồng bộ đơn hàng từ Lazada, tại cửa sổ làm việc của Estore, bạn chọn biểu tượng Đơn hàng >> Đồng bộ sàn >> Lazada >> Chọn thời gian đơn hàng cần đồng bộ >> Lưu 

Khi đó, các đơn hàng trên Lazada sẽ được đẩy về hệ thống Salekit để bạn quản lý.

Đơn hàng trên Lazada

Đơn hàng từ Lazada đã được cập nhật tại Salekit

Chúc bạn thành công!