Logo/Khẩu hiệu

Logo là biểu tượng tượng trưng cho một đơn vị, tổ chức hoặc công ty, doanh nghiệp. Logo trong các website bán hàng, website doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Khi truy cập vào một website, điều đầu tiên một người dùng nhìn và tìm kiếm đó chính là logo thương hiệu

Logo có thể được thiết kế dưới dạng các hình ảnh đơn giản, các dòng chữ hoặc kết hợp cả hai yếu tố hình và chữ, tuy nhiên điểm chung là đều phải thể hiện được thông điệp mà công ty, doanh nghiệp muốn gửi gắm, thể hiện được đúng lĩnh vực mà công ty đó đang kinh doanh.

Để cài đặt Logo cho website của bạn, tại màn hình bố cục website, bạn click chọn Thêm tiện ích >> Logo/Khẩu hiệu

Một popup hiển thị, bạn lựa chọn loại logo muốn tạo (Tên website hoặc Logo) và nhập các thông tin bao gồm:

- Với cách hiển thị Tên website:

+ Tên website: logo dạng dòng chữ mà bạn muốn hiển thị trên website, có thể là tên công ty, tên thương hiệu,...

+ Khẩu hiệu/Alt ảnh: Mô tả ngắn gọn nội dung tên website, hiển thị trong bố cục để quản lý, không hiển thị trên website

Sau khi điền xong thông tin, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Sau khi tạo xong, tiện ích sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới: 

- Với cách hiển thị Logo:

+ Ảnh logo: Logo dạng hình ảnh mà bạn muốn hiển thị trên website

+ Khẩu hiệu/Alt ảnh: Mô tả ngắn gọn nội dung hình ảnh logo, hiển thị trong bố cục để quản lý, không hiển thị trên website

Sau khi điền xong thông tin, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Sau khi tạo xong, tiện ích sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Ngoài ra, bạn cũng có thể Ẩn/Xóa tiện ích trong bố cục website bất cứ lúc nào.

- Ẩn tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Logo/Khẩu hiệu >> OFF  nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

- Xóa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Logo/Khẩu hiệu >> Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website.

Lưu ý: Tiện ích Logo/Khẩu hiệu chỉ được sử dụng ở thẻ Header trong bố cục website.

Chúc bạn thành công!