Danh sách bài viết (blog)

Bài viết là một phần không thể thiếu với một website chuẩn SEO. Bài viết không chỉ giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ mà còn cung cấp rất nhiều kiến thức liên quan, là nơi chứa đựng kho tàng kiến thức của website. Nếu bài viết của bạn hấp dẫn đồng nghĩa với việc người dùng sẽ cảm thấy hứng thú và xem hết cả trang web của bạn nhờ vậy khách hàng và doanh thu cũng tăng rất đáng kể. 

Để tạo tiện ích Bài viết trong website của Salekit, tại giao diện bố cục website, bạn bấm chọn nút Thêm tiện ích >> Danh sách bài viết (blog)

Bạn nhập các thông tin trong tiện ích như sau: 

- Tiêu đề: tiêu đề của tiện ích, hiển thị trực tiếp trên website

- Mô tả: mô tả ngắn gọn về nội dung của tiện ích, phần này để bạn quản lý, không hiển thị trên website

- Danh mục: chọn danh mục chứa các bài viết muốn hiển thị 

- Hiển thị: bạn có thể lựa chọn các phần hiển thị ở bài viết trên website bao gồm: 

+ Hình ảnh: hình ảnh của bài viết 

+ Mô tả ngắn: mô tả một đoạn ngắn nội dung của bài viết 

+ Ngày đăng và lượt xem: Ngày đăng bài viết và lượt xem

- Thời gian tạo: lựa chọn các bài đăng đã đăng lâu rồi hoặc mới đăng với các mốc thời gian: 7 ngày/30 ngày/Mọi lúc

- Số lượng bài: số lượng bài viết cần hiển thị trên website

- Sắp xếp theo: bạn có thể lựa chọn chế độ sắp xếp bài viết theo Thời gian đăng/Tên bài viết/Lượt xem theo chiều Tăng dần/Giảm dần

- Kiểu hiển thị: 

+ Nhiều dòng: danh sách bài viết hiển thị theo dòng

+ Cuộn ngang: danh sách hiển thị 4 bài viết trên 1 hàng, >4 bài viết sẽ có thanh cuộn ngang để xem thêm 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Tiện ích "Danh sách bài viết (blog)" sẽ hiển thị trên website như sau:

Bạn cũng có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách bài viết (blog)", cập nhật thông tin mới và bấm nút Lưu để lưu lại các thay đổi.

- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách bài viết (blog)" và bấm Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website.

Lưu ý: Tiện ích Danh sách bài viết (blog) có thể dùng được ở phần Main hoặc Footer trong bố cục website.

Chúc bạn thành công!