Tạo coupon

Coupon được hiểu là một loại hình mã giảm giá được các shop, các cửa hàng tung ra để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Thông thường Coupon sẽ tồn tại ở dạng mã code thay cho việc sử dụng phiếu để tạo sự tiện lợi. Ngay tại Salekit CRM, người dùng có thể dễ dàng tạo được hệ thống mã Coupon đơn giản và nhanh chóng.

Để tạo mã coupon, trên màn hình Dashboard, bạn click vào Sản phẩm > Coupon > +Coupon


Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Tại đây, bạn nhập các thông tin của coupon bao gồm: 

  • Tên Coupon
  • Mã Coupon
  • Giới hạn tối đa
  • Giá trị
  • Giảm trên Giá hoặc %
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Giới hạn sản phẩm

Chú ý: Tất cả các mục có gắn * đều bắt buộc phải điền.

Sau khi bạn nhập xong thông tin, hãy bấm nút Lưu để hoàn tất.

Dưới đây là hình ảnh danh sách mã giảm giá trong trang quản trị của Salekit:


Chúc bạn thành công!