Danh sách sản phẩm/dịch vụ

Tiện ích "Danh sách sản phẩm/dịch vụ" để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm/dịch vụ/khóa học trên website. Từ đó khách hàng có thể xem được chi tiết thông tin sản phẩm đặt mua ngay trên website.

Để cài đặt tiện ích này, tại giao diện bố cục website, bạn bấm chọn Thêm tiện ích >> Danh sách sản phẩm/dịch vụ và nhập các thông tin sau: 

- Tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, sẽ hiển thị ở trên đầu tiện ích ở website

- Mô tả: Mô tả nội dung của tiện ích, hiển thị trong bố cục để quản lý, không hiển thị trên website

- Danh sách: Bạn có thể lựa chọn hiển thị loại danh sách các Sản phẩm/Dịch vụ/ Khóa học

- Danh mục: Lựa chọn danh mục Sản phẩm/Dịch vụ/Khóa học cần hiển thị 

>> Cách tạo danh mục

- Nhà cung cấp: Nhà cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ/Khóa học nếu có, không bắt buộc

- Số lượng: Số lượng Sản phẩm/Dịch vụ/Khóa học trong danh mục muốn hiển thị trên website

- Sắp xếp theo: Có thể sắp xếp bằng các điều kiện: Thời gian đăng, Tên sản phẩm, Lượt xem, Giá sản phẩm theo chế độ Tăng/Giảm dần.

- Kiểu hiển thị: 

+ Nhiều dòng: Hiển thị các sản phẩm thành nhiều dòng, mỗi dòng 1 sản phẩm

+ Cuộn ngang: Hiện thị tất cả các sản phẩm theo 1 dòng, có thanh cuộn ngang

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Sau khi cài đặt, tiện ích sẽ được hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Tiện ích này thường được đặt ở phần Main trong bố cục website để khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy được các sản phẩm cần mua sắm hơn. 

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa thông tin tiện ích: Bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh mục sản phẩm/dịch vụ" trong bố cục website và cập nhật thông tin mới sau đó bấm nút Lưu để lưu lại thông tin mới.

- Xóa tiện ích:

Bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh mục sản phẩm/dịch vụ" trong bố cục website và bấm nút Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website. 

Chúc bạn thành công!