FAQ - Tạo câu hỏi thường gặp

Tính năng FAQ trên website giúp chủ doanh nghiệp tạo danh sách các câu hỏi mà khách hàng thường hỏi về sản phẩm, dịch vụ hoặc chủ đề nào đó, hiện thị cung cấp thông tin chi tiết và trả lời các câu hỏi thường gặp của khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Với tính năng FAQ bạn có thể tạo ra một trang FAQ hiệu quả và giúp tăng cường trải nghiệm của người dùng trên website của bạn.

Để cài đặt tính năng FAQ bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Tại giao diện của Bố cục Website, bạn bấm nút Thêm tiện ích >> + FAQ (Câu hỏi thường gặp)Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin trong tiện ích bao gồm: - Tiêu đề: tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, hiển thị ở ở bố cục và trên website
- Mô tả: mô tả ngắn gọn về nội dung của tiện ích
- Câu hỏi: tạo nội dung câu hỏi (giới hạn mã 100 ký tự)
- Trả lời: tạo nội dung câu trả lời (giới hạn mã 500 ký tự)
- Thêm liên kết: thêm câu hỏi mới (tạo tối đa 10 dòng)

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Tiện ích sẽ hiển thị trên website như hình sau:

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "FAQ" trong bố cục website, cập nhật thông tin mới và bấm nút Lưu để lưu lại các thay đổi- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "FAQ" trong bố cục website và bấm Xóa để xóa tiện ích.


Chúc bạn thành công!