Tạo NCC/Brand

NCC (Nhà cung cấp) là một tổ chức hoặc cá nhân, tham gia cung ứng sản phẩm/dịch vụ. Mỗi doanh nghiệp có thể nhập hàng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. 

Brand là thương hiệu của một sản phẩm/dịch vụ. Mỗi doanh nghiệp có thể sản xuất, kinh doanh nhiều thương hiệu khác nhau.  

Để tạo NCC/Brand, tại màn hình Dashboard, bạn bấm chọn mục Sản phẩm >> Nhà cung cấp >> + Thêm nhà cung cấp 


Màn hình sẽ chuyển tới giao diện như hình bên dưới, bạn nhập các thông tin bao gồm: 

+ Tên nhà cung cấp: tên NCC/Brand

+ Mã viết tắt: Tên viết tắt (nếu có)

+ URL: URL của NCC/Brand sẽ chuyển hướng tới khi bấm vào NCC/Brand

+ Company: Chọn doanh nghiệp chứa NCC/Brand 

Nếu bạn chưa có doanh nghiệp, bạn tạo doanh nghiệp tại đây.

+ Mô tả: Mô tả ngắn gọn về NCC/Brand


Sau khi nhập xong các thông tin, bạn bấm nút Lưu để hoàn tất, màn hình sẽ hiển thị như hình dưới đây:

Ngoài ra, bạn có thể Bật/Tắt hoạt động, Xem lịch sử nhập kho từ nhà cung cấp này hoặc Sửa/Xóa thông tin của NCC/Brand

- Để Bật/Tắt hoạt động của NCC/Brand, bạn bật ON/OFF ở nút Default của NCC/Brand đó, màu xanh là đang ON

- Để Xem lịch sử nhập kho từ nhà cung cấp, bạn bấm vào biểu tượng , giao diện sẽ chuyển sang danh sách phiếu nhập kho từ NCC này, bạn có thể bấm vào Mã phiếu để xem chi tiết phiếu nhập kho.

- Để Sửa thông tin của NCC/Brand, bạn bấm vào biểu tượng   >> cập nhật thông tin cần thay đổi >> Lưu

- Để Xóa NCC/Brand, bạn bấm vào biểu tượng , hệ thống báo đã xóa thành công

Chúc bạn thành công!