Page - Quản lý trang

Page (trang trong website) là trang thường dùng để tạo các trang chức năng như trang giới thiệu, liên hệ, quy định, điều khoản,… chứa các nội dung cố định, ít khi cập nhật. Page là một trang độc lập, riêng biệt và không xuất hiện trên website. Bạn chỉ có thể lấy đường dẫn của nó và đặt một nơi phù hợp, ví dụ thanh menu, đặt link trên các bài viết,...

Để tạo Page, tại màn hình Dashboard, bạn bấm chọn website >> Trang>> + Thêm mới >> Điền tiêu đề của Trang


Tại đây, bạn cài đặt các thông tin của page như sau:

(1) Cài đặt

- Tiêu đề page: Tên trang

- Hình ảnh: Ảnh thumbnail cho trang kích thước 16:9

- Mô tả:  Nhập mô tả cho trang <200 ký tự

- Ngôn ngữ: Lựa chọn ngôn ngữ của trang. Phần này được sử dụng nếu như trang của bạn sử dụng tiện ích Language. Khách hàng chọn ngôn ngữ nào thì sẽ hiển thị thông tin trang tương ứng.

- URL: Đường dẫn tới trang

Sau khi nhập các thông tin, bạn bấm nút Lưu để hoàn tất.

(2) Bố cục trang

- Main: Nội dung trang. Tại đây bạn có thể tạo thêm 1 hay nhiều tiện ích cần hiển thị trên trang tùy vào mục đích sử dụng trang. Bạn có thể thêm các tiện ích như Văn bản, Hình ảnh, Danh sách liên kết,... như trong bố cục website.

- Thêm tiện ích: Bạn thêm các tiện ích cho bố cục trang theo các hướng dẫn: Tại đây

Bạn có thể bấm nút Xem trước để xem hiển thị trang đã tạo.

Sau khi tạo trang, màn hình quản lý trang sẽ hiển thị như sau, bạn có thể tạo được nhiều trang tại đây. Ngoài ra, bạn có thể Xem trang, Bật/Tắt hoạt động trang, Chỉnh sửa & Xóa trang bất cứ lúc nào.

Chúc bạn thành công!