Đồng bộ Đơn hàng, Sản phẩm trên website Shopify về Salekit.com qua Plugin

Plugin sẽ cho phép doanh nghiệp đồng bộ dữ liệu đơn hàng và sản phẩm từ Shopify về Salekit.com một cách tự động, giúp quản lý doanh nghiệp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Để cài đặt Plugin bạn thao tác theo hướng dẫn sau: 

1. Cài đặt Plugin Shopify

Bước 1: Tạo cửa hàng Shopify

- Nếu bạn chưa có cửa hàng, bạn truy cập vào link: https://www.shopify.com/ để tạo cửa hàng

- Nếu bạn đã có cửa hàng Shopify bạn Đăng nhập vào cửa hàng, để tạo 1 cửa hàng mới hoặc dùng 1 cửa hàng đã có sẵn của bạn

Bước 2: Cài đặt Plugin Shopify

Sau khi đã có cửa hàng Shopify bạn truy cập vào link: https://www.shopify.com/partners để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Partners

Tiếp theo lựa chọn cửa hàng hoặc tạo cửa hàng mới để cài đặt plugin

Sau đó cài đặt Plugin

- Apps: Cài đặt ứng dụng

Sau khi đăng nhập vào tài khoản bạn truy cập vào mục Apps >> All App >> Create app >> Create app manually >> Điền tên Ứng dụng >> Save , Sau khi cài đặt xong màn hình sẽ hiện thị như sau: 

- App Setup: Bạn nhập thông tin URL (bắt buộc) theo thông tin sau:

+, App URL: https://app.salekit.com/

+, Preferences URL (optional): https://app.salekit.com/

+, Allowed redirection URL(s): 

https://app.salekit.com/authenticate
https://app.salekit.com/auth/callback
https://app.salekit.com/
https://app.salekit.com/set-up

Sau khi điền xong thông tin bạn bấm Save

- Api access: Đăng ký truy cập API 

Bạn chọn Api access >> Access subscriptions APIs chọn Request access >> Điền mô tả chức năng của ứng dụng >> Production >> Yes >> Request access
Trạng thái đang chờ xét duyệt, thời gian khoản từ 1-7 ngày

- Lựa chọn cửa hàng để cho phép quản lý truy cập API: Bạn truy cập vào Overview >>phần Get ready for production chọn Choose distribution >> Custom distribution >> điền link cửa hàng của bạn, VD: https://gomchoem.myshopify.com/ Sau đó bạn bạn chọn Generate link

Sau đó màn hình hiện thị như hình dưới:

Bước 3: Điền thông tin Kết nối App Shopify

Bạn Copy Install link >> dán link lên trình duyệt >> chọn cửa hàng bạn vừa gắn >> sau đó màn hình sẽ hiện thông tin sau:

Sau đó:

- Bạn nhập thông tin Client ID và Client Secret của App Shopify

- Bấm vào link để lấy Token Salekit >> nhập thông tin Token Salekit. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin bạn bấm Save >> Trạng thái xác minh thành công

Sau đó bạn vào Trang Distribution trên tài khoản Shopify Partner >> Copy và chạy lại Install link >> Cài đặt Ứng dụng 

Sau đó màn hình hiện thị Plugin trên Shopify bạn bấm Save để kết nối Shopify với Salekit.comSau khi kết nối thành công trên màn hình Salekit.com sẽ hiện webiste Shopify của bạn:

 

2. Đồng bộ đơn hàng & bộ sản phẩm từ Shopify về Salekit

Đồng bộ sản phẩm: Trên màn hình quản trị Shopify, bạn truy cập vào ứng dụng Salekit.com đã được cài >> chọn Salekit.com >> Sản phẩm >> Đồng bộ ngay

Sản phẩm sau khi đồng bộ sẽ được hiển thị trên Salekit.com như hình bên dưới: 

Đồng bộ đơn hàng: Trên màn hình quản trị Shopify, bạn truy cập vào ứng dụng Salekit.com đã được cài >> chọn Salekit.com >> Đơn hàng >> Đồng bộ ngay

Khi đó, tất cả các đơn hàng và các sản phẩm trong đơn hàng ở Shopify sẽ đồng bộ về tài khoản Salekit.com mà bạn đã kết nối.

Ngoài ra, Các đơn hàng mới bạn tạo trên Shopify cũng sẽ tự động đồng bộ đơn và trạng thái tương tự sang Salekit.com

Lưu ý: Ngoài kết nối Shopify với Salekit.com qua Plugin bạn có thể kết nối sàn Shopify theo cách sau: https://salekit.com/help/shopify

Chúc bạn thành công!