Kết nối với Tiktok Shop

Salekit cho phép khách hàng kết nối với Tiktok Shop để bạn dễ dàng đồng bộ sản phẩm 2 chiều (từ Tiktok về Salekit và từ Salekit lên Tiktok) và đồng bộ đơn hàng từ Tiktok về Salekit để quản lý đơn hàng, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận,... tập trung.

1. Kết nối với Tiktok Shop

Tại màn hình Dashboard, bạn chọn mục + Kênh bán  >> Kết nối gian hàng Tiktok

Khi đó màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới, bạn lựa chọn khu vực Asia >> Chọn quốc gia Vietnam >> Next

Sau đó bạn điền thông tin Email liên hệ >> Số điện thoại >> Tick chọn Ủy quyền >> Xác nhận cài đặt >> Ủy quyền

 

Quay lại màn hình Salekit.com, bạn chọn thông tin nhân viên quản lý cửa hàng Tiktok, Cửa hàng & Kho hàng đồng bộ và bấm Lưu để hoàn tất quá trình kết nối.

2. Đồng bộ sản phẩm từ Tiktok về Salekit

Để đồng bộ sản phẩm từ Tiktok về Salekit để quản lý, tại màn hình Dashboard, bạn chọn mục Sản phẩm >>  Đồng bộ sàn >> Đồng bộ sản phẩm về Salekit >> tick chọn shop Tiktok >> Đồng bộ ngay

Khi đó, tất cả các sản phẩm trên kênh bán hàng Tiktok sẽ được đồng bộ về Salekit để bạn quản lý.

3. Đồng bộ sản phẩm từ Salekit lên Tiktok

Tại màn hình Dashboard, bạn chọn mục Sản phẩm >> Tick chọn sản phẩm cần đồng bộ >> Đồng bộ sàn >> Đồng bộ sản phẩm lên sàn >> chọn Tiktok shop cần đồng bộ >> Chọn danh mục sản phẩm >> Đồng bộ

Sản phẩm được đồng bộ lên Tiktok Shop sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

4. Đồng bộ đơn hàng từ Tiktok về Salekit

Tại màn hình Tổng quan, bạn chọn Estore Tiktok Shop biểu tượng Đơn hàng >> Đồng bộ sàn >> tick chọn Tiktok shop đã kết nối >> Đồng bộ ngay >> Lựa chọn thời gian đơn hàng muốn đồng bộ >> Lưu >> OK

Chúc bạn thành công!