Menu biểu tượng nổi

Menu biểu tượng nổi (Float icons menu) trong website được hiểu đơn giản là những menu dưới dạng các icon chứa đường link thúc đẩy người dùng thực hiện một hành động để chuyển hướng qua 1 trang khác như: điều hướng đến trang bán hàng, qua 1 bài blog khác, thu nhập email, ... nhằm tạo lợi nhuận hoặc kéo thêm traffic về site chính. 

Đây là một cách mà các doanh nghiệp hấp dẫn người dùng, thu hút sự chú ý của khách hàng tham gia vào xem các blog/sản phẩm của doanh nghiệp, khuyến khích họ thực hiện hành vi (thường là hành vi mua hàng) mà doanh nghiệp mong muốn.

Để tạo tiện ích Float icons menu cho website, tại giao diện bố cục website trên Salekit.com, bạn bấm nút Thêm tiện ích >>Menu biểu tượng nổi

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin trong tiện ích bao gồm: 

- Tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, hiển thị trong bố cục để quản lý, không hiển thị trên website

- Kiểu hiển thị: Bạn có thể lựa chọn vị trí hiển thị các menu ở bên trái hoặc bên phải bố cục website

- Danh sách menu: 

+ Icon: Biểu tượng của menu

+ Tiêu đề: Tiêu đề của menu, hiển thị kèm với icon

+ URL: Đường link chuyển hướng tới khi bấm vào icon menu

Bạn có thể tạo nhiều menu bằng cách bấm nút Thêm menu và nhập các thông tin tương tự.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Tiện ích sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Menu biểu tượng nổi" trong bố cục website >> nhập thông tin cần điều chỉnh >> Lưu để lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa.

- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Menu biểu tượng nổi" trong bố cục website >> Xóa để xóa tiện ích khỏi website.

Chúc bạn thành công!