Tìm kiếm bất động sản

Những thuộc tính về bất động sản có thể lọc hoặc tìm kiếm nhanh trên website bằng cách sử dụng tiện ích "Tìm kiếm bất động sản"

Để thêm chức năng này vào website, bạn truy cập vào mục Bố cục của website >> bấm nút Thêm tiện ích ở mục Main >> bấm nút + ở tiện ích Tìm kiếm bất động sản >> Nhập tiêu đề của bộ tìm kiếm >> Bật ON nút Hiển thị trên website >> Lưu 

Từ đó, website của bạn sẽ có thêm phần tìm kiếm bất động sản, bạn có thể tìm kiếm theo thông tin Dự án, Địa chỉ, Diện tích, Mức giá,... Bạn lựa chọn giá trị cần tìm và bấm nút Tìm kiếm, hệ thống sẽ lọc các bất động sản có các thông tin theo giá trị lọc của bạn và hiển thị trên màn hình.

Ví dụ: Bạn muốn tìm kiếm các sản phẩm bất động sản phù hợp các tiêu chí sau: loại Đất nền, địa chỉ ở Hà Nội, diện tích Dưới 100m2

Thì kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị 3 sản phẩm bất động sản phù hợp với các tiêu chí đó như sau: 

Bạn cũng có thể Ẩn/Xóa tiện ích trong bố cục website bất cứ lúc nào.

- Ẩn tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Tìm kiếm bất động sản >> OFF  nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

- Xóa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Tìm kiếm bất động sản >> Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website.

Lưu ý: Tiện ích "Tìm kiếm bất động sản" chỉ được sử dụng ở thẻ Main trong bố cục website.

Chúc bạn kinh doanh thành công với salekit!