Form

Form trong website được sử dụng để thu thập thông tin khách hàng đăng kí tư vấn sản phẩm/dịch vụ của website. Để gắn Form vào website, bạn cần tạo Form đăng kí cho shop.

>> Cách tạo Form đăng kí

Khi đã có Form đăng kí, bạn truy cập vào mục Bố cục của website >> Thêm tiện ích >> Form và nhập các thông tin sau:

- Tiêu đề: Phần này để bạn quản lý, không hiển thị trên website

- Chọn form hiển thị: Chọn Form đăng kí trong shop

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Form sẽ hiển thị trên website như sau: 

Bạn cũng có thể thay đổi Form hiển thị trên website hoặc Xóa Form.

Để thay đổi Form hiển thị trên website, bạn bấm vào nút Sửa ở tiện ích Form trong bố cục, chọn lại Form và bấm nút Lưu để hoàn tất.

Để xóa Form hiển thị trên website, bạn bấm vào nút Sửa ở tiện ích Form trong bố cục, rồi bấm nút Xóa để xóa tiện ích.

Chúc bạn thành công!