Divider - chia bố cục trên website

Tiện ích Divider giúp bạn tạo các bố cục gồm nhiều tiện ích trên website, các tiện ích sẽ được sắp xếp gọn gàng theo cấu hình của bố cục có sẵn.

Để sử dụng tiện ích này, tại màn hình bố cục website, bạn bấm nút Thêm tiện ích >> Divider >> chọn kiểu bố cục muốn hiển thị 

Sau khi tạo bố cục, ở từng phần của bố cục bạn có thể tạo các tiện ích nội dung như Văn bản, hình ảnh, ....

Bạn có thể cài đặt các tiện ích bên trong từng phần của bố cục, ví dụ như hình bên dưới:

Sau khi cài đặt, các tiện ích bên trong bố cục sẽ hiển thị theo bố cục trên website như sau: 

Ngoài ra, bạn cũng có thể Ẩn/Xóa tiện ích Divider bất cứ lúc nào.

- Để ẩn tiện ích, bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Divider >> OFF nút "Hiển thị trên website" 

- Để xóa tiện ích, bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Divider >> Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website.

Chúc bạn thành công!