Cài đặt Notify

Notify là một chiến lược Marketing nhằm tạo ra những thông báo có đăng ký mới khi khách hàng đang xem sản phẩm, dịch vụ trên website, landing page. Từ đó, những thông báo sẽ đánh vào tâm lý khách hàng khi có nhiều người đã mua hoặc đăng kí  một cách liên tục trước đó để khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Website.

Để cài đặt Notify trên Website ở Salekit, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào Website, click chọn Notify >> Thêm Notify.

Bước 2: Một popup hiển thị trên màn hình, bạn tiến hành điền các thông tin Danh sách notify sau:

- Tên danh sách: Nhập tên cho danh sách.

- Thời gian chờ: tùy chỉnh

- Vị trí hiển thị: Dưới trái, Dưới phải, Trên trái, Trên phải.

- Định dạng ảnh: vuông, tròn

Sau khi hoàn tất các thông tin, bạn nhấn chọn Lưu.

Bước 3: Tạo thông báo cho danh sách Notify

Trong danh sách Notify, bạn chọn Thêm thông báo 

Sau đó, bạn nhập thông tin của thông báo bao gồm:

(1) Avatar: Hình ảnh đại diện của khách hàng

(2) Họ tên: Họ tên của khách hàng

(3) Hành động: mua hoặc đăng kí sản phầm/ dịch vụ,...

(4) Thời gian: Khoảng thời gian mà khách hàng đã mua/ đăng kí 

Sau đó, bạn bấm Lưu để hoàn tất cài đặt. Thông báo sẽ hiển thị trên màn hình sau khi bạn truy cập vào Website như hình bên dưới:

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!