[Chủ shop] Thêm đại lý vào hệ thống quản lý

Module Đại lý của Salekit giúp bạn quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến đại lý như quản lý các cấp đại lý, quản lý đơn hàng, doanh thu, hoa hồng,... của đại lý để đánh giá hiệu quả bán hàng của các đại lý.

Bản chất 1 đại lý là 1 khách hàng lớn, mua với số lượng lớn (mua sỉ bán lẻ) nên các đại lý này cũng được thể hiện trong mục Khách hàng.

Để thêm đại lý mới vào hệ thống, bạn click vào mục Khách hàng tại menu dọc bên trái >> Danh sách >> + Khách hàng.

Tại màn hình hiển thị, bạn nhập các thông tin của đại lý bao gồm Hình ảnh đại lý, Tên, SĐT, Email, Địa chỉ, Người giới thiệu, Nguồn giới thiệu, Sale quản lý,... và tick vào mục Đại lý để thêm khách hàng này là đại lý trên hệ thống:

- Người quản lý: Đại lý cấp trên, nếu không chọn thì mặc định không có đại lý cấp trên mà chủ shop quản lý trực tiếp

- Password: Mật khẩu cung cấp cho đại lý để đại lý đăng nhập trên hệ thống website của chủ shop (Đại lý đăng nhập bằng email và password)

- Chức danh: Cấp đại lý của khách hàng

Sau đó, bạn click Lưu Khách hàng để cập nhật khách hàng và đại lý trong danh sách.

Sau khi Lưu khách hàng thành công, người này sẽ được xuất hiện trong mục Danh sách khách hàng và Danh sách đại lý theo phân cấp như sau:

Lưu ý:

1. Khi thêm đại lý, các đại lý cấp cao hơn cần được thêm trước các đại lý cấp dưới

2. Mỗi đại lý cần có 1 email và mật khẩu đăng nhập riêng để quản lý các đại lý cấp dưới, đơn hàng, doanh thu, hoa hồng,... của mình

Chúc bạn thành công!