[Chủ shop] Thêm các cấp đại lý trong hệ thống quản lý

Module Đại lý của Salekit giúp bạn quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến đại lý như quản lý các cấp đại lý, quản lý đơn hàng, doanh thu, hoa hồng,... của đại lý để đánh giá hiệu quả bán hàng của các đại lý.

Trong bước cài đặt ban đầu, bạn cần thiết lập các cấp đại lý (chức danh) trong hệ thống bán hàng của mình tại Salekit.

Tại màn hình Dashboard, bạn click vào mục Khách hàng tại menu dọc bên trái >> Đại lý >> + Chức danh > + Chức danh cấp đại lý

Tại đây, bạn nhập các thông tin bao gồm:

- Chức danh: Tên các cấp đại lý
- Số lượng đơn: Số đơn tối đa cho cấp, cao hơn sẽ được xét nâng cấp đại lý
- Doanh số đơn: Doanh số tối đa cho cấp, cao hơn sẽ được xét nâng cấp đại lý
- Chiết khấu: % hoa hồng cho đại lý
- Ghi chú: Ghi chú cho cấp đại lý

Sau đó, bạn ấn Lưu để hệ thống cập nhật.

Sau khi cài đặt đủ các cấp đại lý, danh sách các cấp đại lý sẽ được hiển thị. Tại đây, bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa chức danh đại lý bất kỳ khỏi hệ thống.

Như vậy, bạn đã thiết lập thành công các cấp đại lý trong hệ thống quản lý bán hàng của mình.

Lưu ý: Chỉ thêm được tối đa 5 cấp đại lý

Chúc bạn thành công!