Kết nối Salekit với Salekit.io

Salekit.io là hệ thống giúp chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành người mua hàng thông qua việc gửi email / sms chăm sóc khách hàng.

Bạn có thể đồng bộ khách hàng từ Salekit vào hệ thống Salekit.io để quản lý và chăm sóc. Các khách hàng đẩy từ Salekit sang cần có Email và (hoặc) SĐT.

Để kết nối Salekit và Salekit.io, trên màn hình Dashboard >> bấm chọn mục Cài đặt >> CRM

Tại màn hình hiển thị, bạn click vào tại đây, hệ thống sẽ chuyển sang cửa sổ làm việc của Salekit.io, bạn bấm COPY và copy token và quay trở lại Salekit để Nhập token Salekit.io >> Lưu.

Sau khi lưu token thành công, bạn bấm nút Xác minh để xác minh kết nối và bấm nút Đồng bộ ngay để đồng bộ các khách hàng cũ trước khi kết nối bên Salekit.com sang Salekit.io. 

Kể từ đó, những khách hàng đang có SĐT và (hoặc) email trên hệ thống Salekit sang hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc hàng ngày. Hệ thống sẽ thực hiện đồng bộ từ lần đồng bộ cuối cùng đến hiện tại vào 1:00 sáng hằng ngày và lưu lại thời gian đồng bộ lần cuối cùng cũng như số lượng khách hàng đồng bộ được để bạn quản lý.

Sau khi đồng bộ thành công, các khách hàng được đồng bộ từ Salekit.com sẽ được hiển thị tại mục Audience >> Contact của Salekit.io.

Chúc bạn thành công!