[Chủ shop] Hoa hồng Affiliate

Hoa hồng affiliate là số tiền mà khách hàng nhận được khi giới thiệu thành công một người khác mua hàng tại website của bạn. Thay vì bạn phải trả tiền quảng cáo để giới thiệu, bạn chiết khấu một khoản hoa hồng cố định cho khách hàng để họ giới thiệu bạn bè sử dụng sản phẩm của bạn. Việc này vừa tiết kiệm được chi phí mà vẫn mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

Để cài đặt hoa hồng cho affiliate, bạn truy cập mục Affiliate >> Cài đặt >> Thêm mới 

Bạn chọn số thứ tự cấp và % hoa hồng tương ứng với cấp AFF đó và bấm nút Lưu 

Module Affiliate cho phép bạn cài đặt không quá 2 cấp AFF:

+ Cấp 1 là người trực tiếp giới thiệu khách hàng

+ Cấp 2 là người đã giới thiệu cấp 1

Sau khi khách hàng đặt đơn hàng qua link aff, hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng đó ở mục Affiliate >> Đơn hàng

Khi kế toán nhận được phần thanh toán đơn hàng sẽ tiến hành lập phiếu thu cho đơn hàng đó bằng cách bấm vào mã đơn hàng >> + Phiếu thu

Một popup hiển thị, bạn nhập Mã phiếu thu, số tiền thực nhận và nguồn tiền nhận, sau đó bấm Tạo phiếu thu


Để hệ thống ghi nhận hoa hồng cho Affiliate, kế toán cần duyệt phiếu thu của đơn hàng đó bằng cách truy cập Kế toán >> Phiếu thu và bấm Duyệt.

Sau đó, hệ thống sẽ chia hoa hồng cho affiliate đã giới thiệu đơn hàng đó trong vòng 1 tiếng. 

Hoa hồng sau khi chia xong sẽ hiển thị ở mục Kế toán >> Thu nhập

Chúc bạn thành công!