[Chủ shop] Khởi tạo Module Affiliate cho website

Affiliate là tính năng giới thiệu khách hàng vào Website. Tính năng này giúp bạn kiếm tiền dễ dàng với Website của Salekit bằng những thao tác đơn giản. Sau khi khách hàng đăng ký qua đường link Affiliate riêng của bạn và đặt đơn hàng tại Website, ngay lập tức bạn sẽ nhận được hoa hồng từ giá trị của giao dịch thành công. 

Các chức năng chính:

- Cấu hình hoa hồng theo từng Website

- Ghi nhận Aff_ID vào đơn hàng khi khách hàng mua hàng tại Website

- Chia tiền doanh thu theo từng đơn hàng cho AFF

- Tạo phiếu thu cho đơn hàng

- Xem được danh sách đơn hàng đã giới thiệu + thu nhập

....

Để sử dụng chức năng Affiliate, tại màn hình Dashboard, bạn chọn mục Cài đặt >> Module >> bạn click ĐẶT MUA tại Module Affiliate >> Tiếp theo như hình ảnh phía dưới.

Tiếp theo, bạn cần cài đặt tính năng Affiliate cho từng Website trong shop bằng cách truy cập vào phần Website >> Cài đặt >> Affiliate

Tại đây, bạn cập nhật các thông tin sau:

(1) Bật /Tắt hoạt động của chương trình affiliate của website.

(2) Hoa hồng cho người giới thiệu: Hoa hồng mà người giới thiệu trực tiếp sẽ được nhận khi khách hàng của họ đặt đơn hàng qua website

Hoa hồng = x (%) x Doanh số thực nhận của đơn hàng (x là tham số tùy chỉnh)

(3) Số ngày lưu cookie trên trình duyệt: Khi AFF giới thiệu ai đó vào website, khách hàng của họ mua bất kì sản phẩm nào trong n ngày đều được tính cho AFF.

(4) AFF được tạo coupon giảm giá: AFF được tạo mã coupon giảm giá cho khách hàng khi đặt đơn qua website. Mã coupon có thể giảm giá cố định theo % giá trị đơn hàng hoặc AFF tự trích hoa hồng của mình để giảm giá cho người mua 

Hoa hồng AFF thực nhận = Hoa hồng - Giảm giá cho người mua 

Sau khi cập nhật các thông tin, bạn bấm nút Lưu để hoàn tất.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!