[Chủ shop] Khởi tạo Module Affiliate cho website

Affiliate là tính năng giới thiệu khách hàng vào Website. Tính năng này giúp bạn kiếm tiền dễ dàng với Website của Salekit bằng những thao tác đơn giản. Sau khi khách hàng đăng ký qua đường link Affiliate riêng của bạn và đặt đơn hàng tại Website, ngay lập tức bạn sẽ nhận được hoa hồng từ giá trị của giao dịch thành công. 

Các chức năng chính:

- Cấu hình hoa hồng theo từng Website

- Ghi nhận Aff_ID vào đơn hàng khi khách hàng mua hàng tại Website

- Chia tiền doanh thu theo từng đơn hàng cho AFF

- Tạo phiếu thu cho đơn hàng

- Xem được danh sách đơn hàng đã giới thiệu + thu nhập

....

Module Affiliate cho phép người dùng có thể đăng kí làm affiliate của website để đi giới thiệu khách hàng vào website, đăng kí mua hàng và được nhận hoa hồng. Module này chỉ có 1 cấp affiliate đi giới thiệu khách hàng.

Để sử dụng chức năng Affiliate, tại màn hình Dashboard, bạn chọn mục Cài đặt shop >> Module >> Bật ON Module Affiliate

Tiếp theo, bạn chuyển sang mục Affiliate


Tại đây, bạn cập nhật các thông tin sau:

(1) Bật /Tắt hoạt động của chương trình affiliate.

(2) Hoa hồng cho người giới thiệu: Hoa hồng mà người giới thiệu trực tiếp sẽ được nhận khi khách hàng của họ đặt đơn hàng qua website

Hoa hồng = x (%) x Doanh số thực nhận của đơn hàng (x là tham số tùy chỉnh)

(3) Số ngày lưu cookie trên trình duyệt: Khi AFF giới thiệu ai đó vào website, khách hàng của họ mua bất kì sản phẩm nào trong n ngày đều được tính cho AFF.

(4) AFF được tạo coupon giảm giá: AFF được tạo mã coupon giảm giá cho khách hàng khi đặt đơn qua website. Mã coupon có thể giảm giá cố định theo % giá trị đơn hàng hoặc AFF tự trích hoa hồng của mình để giảm giá cho người mua 

Hoa hồng AFF thực nhận = Hoa hồng - Giảm giá cho người mua 

(5) Cách phân chia hoa hồng cho Affiliate:

Có 5 cách phân chia hoa hồng nhưng với Module Affiliate bạn có thể lựa chọn 1 trong các chế độ chia hoa hồng sau: 

- Cố định 1 cấp: 1 tỷ lệ hoa hồng cho tất cả aff: Tất cả các aff đều được tính hoa hồng theo tỉ lệ chung với tất cả các sản phẩm trong shop và không cấu hình riêng cho từng Affiliate hay từng sản phẩm được.

Tỉ lệ hoa hồng chung sẽ tính theo mục (2) bên trên.

- Linh hoạt: 1 cấp, 1 số affiliate có thể có hoa hồng riêng: Tất cả các aff đều được tính hoa hồng theo tỉ lệ chung đối với tất cả sản phẩm. Chủ shop có thể cài đặt tỉ lệ tính hoa hồng riêng cho từng Affiliate cố định.

Để cấu hình tỉ lệ chia hoa hồng riêng cho affiliate, bạn bấm nút Cài đặt, màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Bạn tìm kiếm affiliate cần cài đặt hoa hồng riêng bằng cách nhập tên, email hoặc Số điện thoại và bấm nút Tìm sau đó cấu hình hoa hồng.

 Lưu ý: Affiliate không được cấu hình hoa hồng riêng sẽ tính theo tỉ lệ hoa hồng chung ở mục (2)

- Sản phẩm: 1 cấp, 1 số sản phẩm có thể có mức hoa hồng riêng: Tất cả các sản phẩm mà affiliate bán đều được tính hoa hồng theo tỉ lệ chung. Chủ shop có thể cài đặt tỉ lệ tính hoa hồng riêng cho từng sản phẩm cố định.

Để cấu hình tỉ lệ tính hoa hồng cho từng sản phẩm, bạn bấm vào nút Cài đặt. màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Bạn tìm kiếm sảm phẩm cần cài đặt hoa hồng riêng bằng cách nhập tên hoặc mã sản phẩm và bấm nút Tìm sau đó cấu hình hoa hồng.

 Lưu ý: Sản phẩm không được cấu hình hoa hồng riêng sẽ tính theo tỉ lệ hoa hồng chung ở mục (2)

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!