Kiểm kho

Kiểm kho giúp bạn kiểm kê số lượng và tình trạng hàng hóa trong kho nhằm nắm được tình hình hàng hóa thực tế trong kho, lượng chênh lệch so với thực tế. Thông thường, việc kiểm kho thường được tiến hành theo tuần/tháng/quý/năm.

Để thực hiện kiểm kho, tại màn hình Dashboard, bạn chọn Kho hàng >> bấm vào tên Kho cần kiểm tra >> Kiểm kho 


Bạn bấm nút + Phiếu kiểm kho, màn hình hiển thị như hình bên dưới, bạn chọn Sản phẩm trong kho sau đó điền Số lượng thực tế.

Bạn có thể nhấn Thêm dòng để thêm Sản phẩm vào Phiếu kiểm kho. Kiểm tra lại thông tin sau đó nhấn Lưu phiếu để hoàn tất.

Màn hình Phiếu kiểm kho hiện ra, bạn có thể xem lại thông tin phiếu bằng cách Click vào Mã phiếu.

Chúc bạn thành công!