Import / Export danh sách khách hàng

- Import: Thêm mới hoặc cập nhật khách hàng vào website.

- Export: Xuất file khách hàng về máy tính.

Nhập và xuất danh sách khách hàng trên Salekit sẽ trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng nếu bạn thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Nhập file danh sách khách hàng

Để nhập danh sách khách hàng từ file Excel, tại giao diện Dashboard, bạn chọn  Khách hàng >> Liên hệ >> Import


Một popup hiển thị, trước hết, bạn cần click vào Download mẫu excel để tải file mẫu về máy để xem và nhập thông tin theo chính xác các cột được yêu cầu.

Các trường dữ liệu bao gồm:

  • Fullname: Tên khách hàng
  • Mobile: SĐT của khách hàng
  • Email: Địa chỉ email của khách hàng
  • Gender: Giới tính của khách hàng
  • Birthday: Ngày sinh nhật của khách hàng
  • Tag name: Tên tag cần gắn cho khách hàng

....

Lưu ý:

1. Thông tin Tên khách hàng và Số điện thoại là bắt buộc, các trường thông tin khác có thể bỏ trống

2. Trước khi import file excel có gắn tag khách hàng ở cột Tag name, bạn cần thiết lập chính xác các Tag trong mục Khách hàng >> Cài đặt tag (Xem mục 4)

3. Với cột Birthday, yêu cầu để định dạng dd/mm/yyyy

4. Nếu khách hàng cần được gắn nhiều tag, các tag cần được cách nhau bằng dấu phẩy (,)

Tiếp theo, bạn nhập các thông tin khách hàng vào file mẫu > Lưu lại và chọn upload file lên bằng cách click vào Choose > Upload tại màn hình hiển thị.


Chú ý:
Bạn bấm tick chọn Lọc dữ liệu trùng để lọc và không tải lên những dữ liệu trong file trùng nhau.

2. Export/ Xuất file danh sách khách hàng:

Tại giao diện Khách hàng >> Liên hệ bạn nhấn chọn Export để tải file danh sách Khách hàng về máy (định dạng file: Excel).

Sau khi tải xuống file excel chứa danh sách Khách hàng, bạn mở file để cập nhật danh sách khách hàng trên đó theo mục đích sử dụng của mình.

Chúc bạn thao tác thành công!