Import / Export danh sách khách hàng

- Import: Thêm mới hoặc cập nhật khách hàng vào website.

- Export: Xuất file khách hàng về máy tính.

Nhập và xuất danh sách khách hàng trên Salekit sẽ trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng nếu bạn thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Nhập file danh sách khách hàng

Để nhập danh sách khách hàng từ file Excel, tại giao diện Dashboard, bạn chọn Khách hàng >> Cá nhân >> Import

Một popup Import file hiển thị, bạn nhấn chọn và tải file Excel lên hệ thống.

Sau khi tải file xong, bạn click "Lọc dữ liệu trùng" rồi nhấn chọn Upload file vừa tải lên để hoàn tất thao tác.

Lưu ý: Để Import danh sách khách hàng, bạn cần tải về mẫu file của Salekit bằng cách bấm nút Download mẫu excel và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.

2. Export/ Xuất file danh sách khách hàng:

Tại giao diện Khách hàng, bạn nhấn chọn Export để tải file danh sách Khách hàng về máy (định dạng file: Excel).

Sau khi tải xuống file excel chứa danh sách Khách hàng, bạn mở file để cập nhật danh sách khách hàng trên đó theo mục đích sử dụng của mình.

Chúc bạn thao tác thành công!