[Chủ shop] Hoa hồng của các cấp AFF

Hoa hồng affiliate là số tiền mà các AFF nhận được khi giới thiệu thành công một người khác mua hàng tại website của bạn. Thay vì bạn phải trả tiền quảng cáo để giới thiệu, bạn chiết khấu một khoản hoa hồng cố định cho các AFF để họ giới thiệu bạn bè sử dụng sản phẩm của bạn. Việc này vừa tiết kiệm được chi phí mà vẫn mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

Để hệ thống ghi nhận hoa hồng cho các cấp Affiliate, kế toán cần nhận được đầy đủ tổng tiền đơn hàng và tiến hành lập phiếu thu cho đơn hàng đó.

Trên màn hình Dashboard, bạn bấm chọn mục Đơn hàng >> Đơn hàng >> Bấm nút Chỉnh sửa ở đơn hàng muốn tạo phiếu thu 

Bạn bấm chọn +Phiếu thu. Một popup hiển thị, bạn nhập Mã phiếu thu, số tiền thực nhận và nguồn tiền nhận, sau đó bấm Tạo phiếu thu

Hệ thống sẽ cập nhật phiếu thu của đơn hàng đó trong mục Kế toán >> Phiếu thu

Sau đó, Kế toán bấm Duyệt >> OK để hệ thống chia hoa hồng của đơn hàng đó Affiliate.

Hệ thống sẽ chia hoa hồng cho aff giới thiệu trực tiếp đơn hàng và các aff cấp trên trong vòng 3 tiếng sau khi duyệt phiếu thu. Khi phiếu thu chuyển sang trạng thái "Đã chia" là quá trình chia hoa hồng đã hoàn tất.

Hoa hồng sau khi chia xong sẽ hiển thị ở mục Kế toán >> Thu nhập

Chúc bạn thành công!