[Affiliate] Giới thiệu AFF cấp dưới & Khách hàng vào website

1. Đăng ký làm AFF của webiste

Để đăng kí làm Affiliate của Website, bạn cần đăng kí tài khoản đăng nhập vào Website. Trên màn hình trang chủ của Website, bạn bấm vào nút ĐĂNG NHẬP

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới, bạn bấm vào nút Đăng ký để đăng kí tài khoản.

Khi đó, màn hình hiển thị form đăng kí, bạn nhập đầy đủ các thông tin bao gồm Họ tên, Email, Điện thoại, Mật khẩu và chọn ĐĂNG KÝ để hoàn tất quá trình tạo tài khoản sử dụng trên Website. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng kí nhanh bằng cách bấm vào nút ĐĂNG NHẬP VỚI FACEBOOK để đăng kí bằng tài khoản Facebook.

Sau khi đăng kí tài khoản thành công, màn hình làm việc của Affiliate hiển thị như hình bên dưới: 

2. Cách giới thiệu AFF cấp dưới

Để giới thiệu AFF cấp dưới, tại giao diện quản lý của Affiliate, bạn truy cập mục Lấy link 

Tại đây, bạn bấm chọn nút COPY để sao chép link aff và gửi cho người khác, khi họ bấm vào link đó sẽ dẫn tới Website và họ cần đăng nhập vào website để hệ thống tự động ghi nhận AFF đó là cấp dưới do bạn giới thiệu.

Khi aff cấp dưới đăng kí affiliate thành công (như mục 1) thì thông tin aff sẽ được hiển thị ở mục User trên màn hình quản lý của AFF cấp trên.

3. Cách giới thiệu khách hàng vào website 

Tương tự như cách giới thiệu Affiliate cấp dưới, bạn cũng gửi Link Aff cho khách hàng. Khi user mà bạn giới thiệu bấm vào link đó sẽ dẫn tới Website, đồng thời ghi nhận khách hàng này do bạn giới thiệu. Kể từ đó, khách hàng đặt đơn qua Website thì bạn (người giới thiệu trực tiếp) và các AFF cấp trên sẽ nhận được hoa hồng khi đơn hàng thành công.

Link giới thiệu có dạng: ULR website/?cid=ID

Ví dụ: https://thucphamhh.salekit.com/?cid=154988743

Ngoài ra, bạn cũng có thể lấy Link giới thiệu sản phẩm để đi bán hàng. Bạn truy cập vào mục Sản phẩm >> bấm vào nút Lấy link >> Copy ở sản phẩm bạn muốn giới thiệu. Khi khách hàng bấm vào Link sẽ dẫn tới thông tin sản phẩm ở website để khách đặt hàng. Đơn hàng sau khi được chuyển trạng thái đã thanh toán, người giới thiệu trực tiếp và AFF cấp trên sẽ nhận được hoa hồng.

Lưu ý: 

  • Hoa hồng: x (%) khi có khách mua sản phẩm thành công trực tiếp qua link aff của bạn, (PPS: Pay Per Sale), không bao gồm VAT (x: Do chủ shop quy định)
  • Cookie trong n ngày. Khi ai đó vào website qua link giới thiệu của bạn, nếu họ mua bất kỳ sản phẩm nào trong vòng n ngày thì bạn sẽ vẫn được chia hoa hồng (n: Do chủ shop quy định)
  • Cookie được ghi nhận trên tất cả các trang. Nghĩa là, bạn giới thiệu khách vào sản phẩm A, nhưng khách mua sản phẩm B thì bạn vẫn được chia sẻ hoa hồng.
  • Last Click: Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng.
  • Hoa hồng được thanh toán vào ngày x hàng tháng. Hạn mức thanh toán: y (đ) (x,y là tham số tùy chỉnh do chủ shop quy đinh). Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!