Form tạo đơn hàng

Để tạo Form tạo đơn, bạn cần làm theo hướng dẫn sau: 

Trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Đơn hàng >> Form >> + Form

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 


Bạn lựa chọn sản phẩm trong đơn hàng (1) và nhập giá bán sản phẩm đó (2). Sau đó bấm chọn nút Tạo API 

Màn hình sẽ chuyển về giao diện quản lý form tạo đơn, bạn bấm nút API để lấy API kết nối form tạo đơn với 1 website hay CRM khác. 

Ngoài ra, bạn có thể bạn có thể chỉnh sửa thông tin form bằng cách bấm nút FORM

Tại đây, bạn có thể cài đặt những thông tin sau: 

(1) Tiêu đề form: Tiêu đề hiển thị trên đầu form tạo đơn (không bắt buộc). 

(2) Màu chữ + viền: Màu chữ hiển thị trong form và màu viền của form

(3) Màu nền: Màu nền của từng ô trường thông tin trong form

(4) Chọn trường thông tin hiển thị trên form: Họ tên, điện thoại, email, số lượng, ....

(5) Nút đăng ký: Tên nút đăng ký

(6) Màu chữ: Màu chữ của tên nút đăng ký

(7) Màu nút: Màu nền của nút đăng ký

(8) Trang cảm ơn: URL trang cảm ơn được điều hướng sau khi khách bấm nút đăng kí ở form

(9) Trang thanh toán: URL trang thanh toán được điều hướng sau khi khách bấm nút đăng kí ở form

Sau khi điền xong thông tin, bạn bấm nút Lưu lại để hoàn tất.

Bạn có thể xem trước Form bằng cách bấm nút Xem form và bấm nút Copy để sao chép mã nhúng form gắn vào website hoặc landingpage. Sau khi khách đăng kí form hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng của khách đã đăng kí trong mục Đơn hàng.

Lưu ý: Form tạo đơn chỉ áp dụng với 1 sản phẩm nhất định.

Chúc bạn thành công!