Tạo Form đăng ký

Form đăng ký dùng để thu thập thông tin khách hàng, để tạo form đăng ký, bạn cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Bật Module Đăng ký: 

Trên màn hình Dashboard, bạn truy cập vào mục Cài đặt >> Module >> Bật ON Module Đăng ký

Bước 2: Tạo form đăng ký:

Bạn chọn mục Đăng ký >> Form >> + Form

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới, bạn cần bổ sung thông tin ở 2 mục Tạo formThank you bao gồm: 

1. Tạo form

- Tên form: Phần này để bạn quản lý, khách hàng không nhìn thấy tên form

- Tiêu đề form: Tiêu đề sẽ hiển thị ở đầu form. Bạn cũng có thể điều chỉnh Font chữ, Cỡ chữ, Màu chữ ở các ô bên cạnh cùng hàng ngang với tiêu đề form. 

- Nút đăng ký: Tên nút đăng ký sau khi nhập thông tin đăng kí form. Bạn cũng có thể điều chỉnh Font chữ, Cỡ chữ, Màu chữ của tên nút đăng ký và màu nền của nút đăng ký ở các ô bên cạnh cùng hàng ngang

- Trường dữ liệu: Các trường dữ liệu thu thập thông tin khách hàng trong form

- Bố cục khung: Bố cục hiển thị các trường dữ liệu ở form đăng kí, bạn có thể kéo trường dữ liệu cần thiết sang khung bố cục khung

- Xem trước: Xem trước giao diện form sẽ hiển thị khi hoàn thiện

2. Thank you

- Trang web có sẵn trên internet: Trang web được điều hướng sau khi khách bấm nút Đăng ký

- Trang cảm ơn của form: Trang cảm ơn được điều hướng sau khi khách bấm nút Đăng ký

- Gắn tag: Gắn tag khách hàng sau khi đăng ký form

- Chọn sản phẩm: Sản phẩm mà khách đăng ký

- Tiêu đề email: Tiêu đề email gửi thông báo tới khách sau khi đăng kí form

- Nội dung email cho người đăng ký: Nội dung email gửi thông báo tới khách sau khi đăng kí form

Hệ thống sẽ lấy thông tin email mà khách nhập trong form. Nội dung email có thể sử dụng các biến giá trị sau: 

+ {name}: Tên khách hàng

+ {full_name}: Họ tên khách hàng

+ {phone}: Số điện thoại khách đăng ký form

+ {email}: Email khách đăng ký form

+ {form_name}: Tên form đăng ký

Lưu ý: Những thông tin được gắn dấu * bạn cần bắt buộc hoàn thiện để tạo form.

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn bấm nút Cập nhật Form để hoàn tất. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể lấy Mã nhúng form để gắn vào website/landingpage hoặc lấy Mã API để kết nối với hệ thống bên ngoài

Khi khách hàng đăng kí form, thông tin của họ sẽ được cập nhật vào mục Đăng ký >> Đăng ký để quản lý và chăm sóc dễ dàng hơn.

Chúc bạn thành công!