[Chủ shop] Quản lý đơn hàng của AFF

Công cụ quản lý đơn AFF trên Salekit giúp bạn thống kê chính xác và chi tiết số lượng đơn hàng của từng website từ kênh Affiliate

Để quản lý đơn từ Affiliate trên Salekit, tại màn hình quản lý website, bạn vào mục Affiliate >> Đơn hàng.

quan-ly-aff-1

Tại đây, bạn có thể thực hiện các hành động sau: 

- Tìm kiếm nhanh đơn hàng: bằng cách nhập Mã đơn/Họ tên sau đó bấm nút Tìm kiếm

quan-ly-aff-2

- Quản lý đơn AFF theo Ngày tạo đơn: Hệ thống sẽ lọc và hiển thị danh sách các đơn hàng theo khoảng thời gian mà bạn đã lựa chọn.

quan-ly-aff-3

- Quản lý đơn theo Trạng thái đơn hàng: Hệ thống sẽ lọc và hiển thị danh sách các đơn hàng theo trạng thái Đơn hàng mà bạn đã lựa chọn. Có 5 trạng thái đơn hàng mà bạn có thể lựa chọn bao gồm: Chưa xử lý, Đang xử lý, Đang giao hàng, Thành công, Đã hủy, Trả lại, Hoàn hàng và Đã xóa.

quan-ly-aff-4

- Quản lý đơn theo Trạng thái thanh toán: bao gồm Chưa thanh toán, Đã thanh toán, Đã tạm ứng, Miễn phí và Hủy. Sau khi lựa chọn Trạng thái, hệ thống sẽ tự động lọc ra và hiển thị danh sách đơn hàng.

quan-ly-aff-5

Ngoài ra, bạn cũng có thể xuất danh sách đơn hàng của affiliate ra file Excel để theo dõi bằng cách bấm nút Xuất file.

Chúc bạn thành công!