[Đại lý] Hướng dẫn nhập hàng từ shop

Các đại lý có thể trực tiếp nhập hàng từ shop.

Tại cửa sổ làm việc dành cho đại lý, bạn click vào mục Nhập hàng > Tạo đơn hàng

Bạn chọn các sản phẩm muốn nhập hàng > nhập số lượng cần nhập > Tạo đơn hàng.

Chọn số lượng, các sản phẩm cần nhập hàng

Hệ thống ghi nhận đơn hàng thành công

Danh sách đơn hàng được hiển thị trên màn hình

Đơn đã được chủ shop duyệt