[Đại lý] Đại lý đăng nhập vào hệ thống để quản lý

Đại lý có quyền quản lý toàn bộ hệ thống cấp dưới, doanh thu, đơn hàng, hoa hồng,.... của mình cùng như nhập hàng từ chủ shop, quản lý tồn kho,...

Để truy cập vào hệ thống quản lý của mình, đại lý cần vào Website của chủ shop được tạo bởi Salekit.com >> Đăng nhập.

Khi đó, màn hình hiển thị pop up yêu cầu đăng nhập. Đại lý cần nhập chính xác thông tin email và mật khẩu được chủ shop cung cấp click ĐĂNG NHẬP để vào hệ thống quản lý của mình.

Đây chính là màn hình làm việc của đại lý. Tại đây, bạn có thể quản lý thông tin cá nhân của mình, các sản phẩm của hệ thống bán hàng (Sản phẩm), các đơn hàng của mình và của các đại lý cấp dưới (Đơn hàng), nhập hàng trực tiếp từ chủ shop (Nhập hàng), danh sách các đại lý cấp dưới đang quản lý (Đại lý của tôi), quản lý tồn kho của mình (Kiểm kho) và tạo link giới thiệu, tạo coupon giảm giá cho khách hàng (Lấy link).

 

Chúc bạn thành công!