[Chủ shop] Cài đặt chính sách thanh toán

Mỗi doanh nghiệp sẽ có chính sách thanh toán hoa hồng cho affiliate khác nhau, vì vậy Salekit cho phép chủ shop có thể điều chỉnh được chính sách thanh toán khi sử dụng module Affiliate.

Để thay đổi chính sách thanh toán, trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Cài đặt >> Thanh toán

Tại đây, bạn cập nhật thông tin Ngày thanh toánSố tiền tối thiểu thanh toán sau đó bấm nút Lưu để hoàn tất.

Khi đó trên màn hình Affiliate sẽ hiển thị thông tin này như hình bên dưới: 

Chúc bạn thành công!