[Chủ shop] Cài đặt hoa hồng cho 2 cấp Affiliate

Module Affiliate 2 cho phép một đơn hàng có thể chia hoa hồng cho 2 Affiliate. Vì vậy, chủ shop cần cấu hình hoa hồng riêng cho từng cấp. Khi AFF giới thiệu thành công 1 đơn hàng, hệ thống sẽ chia hoa hồng tối đa 2 Affiliate.

Để cài đặt chính sách hoa hồng cho 2 cấp Affiliate, bạn truy cập mục Cài đặt shop >> Affiliate >> Tick chọn mục "Cố định 2 cấp: mỗi cấp có một tỉ lệ hoa hồng cố định." và cấu hình % hoa hồng cho 2 cấp như sau: 

- Cấp 0 là người giới thiệu khách hàng trực tiếp mua hàng. Mặc định lấy theo % hoa hồng mặc định ở mục "Tỉ lệ % hoa hồng dành cho người giới thiệu."

- Cấp 1 là người giới thiệu cấp 0 vào website

Công thức tính hoa hồng cho Aff:            Hoa hồng = % x Doanh số thực nhận của đơn hàng

Khi đơn hàng giới thiệu thành công và khách hàng đã thanh toán cho bạn (chủ shop), hệ thống sẽ chia hoa hồng cho cấp 0 và cấp 1 theo % hoa hồng đã cài đặt. 

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!