[Chủ shop] Cài đặt hoa hồng cho các cấp Affiliate

Module Affiliate đa cấp cho phép một đơn hàng có thể chia hoa hồng cho nhiều Affiliate, tối đa 10 cấp AFF. Vì vậy, chủ shop cần cấu hình hoa hồng riêng cho từng cấp. 

- Đa cấp: 1 đơn hàng nhiều Aff được hoa hồng: Khi AFF giới thiệu thành công 1 đơn hàng, hệ thống sẽ chia hoa hồng cho người giới thiệu trực tiếp (cấp 1) và các cấp bên trên, tối đa 10 cấp. Với cách phân chia này bạn cần mua Module Affiliate đa cấp để sử dụng.

>> Cách mua Module Affiliate đa cấp

Để cài đặt chính sách hoa hồng các cấp Affiliate, bạn truy cập mục Cài đặt shop >> Affiliate >> Tick chọn mục "Đa cấp: Đơn hàng nhiều aff được hoa hồng."

Sau đó bạn cấu hình % hoa hồng cho các cấp như hình bên dưới:

Cấp 0 là người giới thiệu khách hàng trực tiếp mua hàng. Mặc định lấy theo % hoa hồng mặc định ở mục "Tỉ lệ % hoa hồng dành cho người giới thiệu."

Cấp 1 là người giới thiệu cấp 0 vào website

Cấp 2 là người giới thiệu cấp 1 vào website

... 

Cấp 9 là người giới thiệu cấp 8 vào website.

Công thức tính hoa hồng cho Aff:            Hoa hồng = % x Doanh số thực nhận của đơn hàng

Khi đơn hàng giới thiệu thành công và khách hàng đã thanh toán cho bạn (chủ shop), hệ thống sẽ chia hoa hồng cho các cấp theo % hoa hồng đã cài đặt, tổng tối đa 10 cấp. 

Chúc bạn thành công!