[Chủ shop] Cài đặt chính sách thanh toán cho các cấp AFF

Mỗi doanh nghiệp sẽ có chính sách thanh toán hoa hồng cho các cấp affiliate khác nhau, vì vậy Salekit cho phép chủ shop có thể điều chỉnh được chính sách thanh toán khi sử dụng module Affiliate đa cấp.

Để thay đổi chính sách thanh toán, trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Cài đặt shop >> Thanh toán

Tại đây, bạn lựa chọn Bật/Tắt chế độ Duyệt Affiliate

Khi bạn bật chế độ Duyệt Affiliate, các khách hàng đăng kí vào website cần phải liên hệ với chủ shop để được duyệt làm AFF. Chủ shop sẽ duyệt AFF ở mục Khách hàng >> Danh sách >> Chi tiết khách hàng >> Duyệt AFF

Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật thông tin Ngày thanh toán và Số tiền tối thiểu thanh toán cho các cấp Affiliate

Thông tin bạn cài đặt sẽ được hiển thị ở giao diện quản lý của từng affiliate như sau:

Sau khi cấu hình các thông tin, bạn bấm nút Lưu để hoàn tất.

Chúc bạn thành công!