[Affiliate] Cài đặt thông tin thanh toán

Cài đặt thông tin thanh toán giúp Affiliate có thể nhận hoa hồng hàng tháng sau khi user được giới thiệu đặt mua đơn hàng qua Website.

Để cài đặt thông tin thanh toán, tại màn hình làm việc của Affiliate, bạn bấm chọn mục Thanh toán

 

Tại đây, bạn cần cập nhật các thông tin sau: 

- Mã số thuế: MST công ty/ MST cá nhân.

- Kênh nhận tiền: Bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán qua Ngân hàng hoặc Paypal.

- Tên tài khoản: Tên chủ tài khoản nhận thanh toán

- Số tài khoản: Số tài khoản nhận thanh toán

- Tên ngân hàng: Tên ngân hàng đăng kí tài khoản thanh toán

- Chi nhánh: Chi nhánh đăng kí tài khoản thanh toán

Sau khi điền đầy đủ thông tin thanh toán, bạn bấm vào nút Lưu để hoàn tất.

Hoa hồng của Affiliate được chủ shop tổng kết vào cuối tháng và sẽ được thanh toán vào ngày thanh toán cố định của tháng tiếp theo. Hạn mức thanh toán theo chủ shop quy định. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

>> Chủ shop cài đặt chính sách thanh toán

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!