[Affiliate] Cài đặt thanh toán

Cài đặt thanh toán giúp Affiliate có thể nhận hoa hồng hàng tháng sau khi user được giới thiệu đặt mua đơn hàng qua Website.

Để cài đặt thanh toán, tại màn hình làm việc của Affiliate, bạn bấm chọn mục Thanh toán

 

Tại đây, bạn cần cập nhật các thông tin sau: 

- Mã số thuế: MST công ty/ MST cá nhân.

- Kênh nhận tiền: Bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán qua Ngân hàng hoặc Paypal.

- Tên tài khoản: Tên chủ tài khoản nhận thanh toán

- Số tài khoản: Số tài khoản nhận thanh toán

- Tên ngân hàng: Tên ngân hàng đăng kí tài khoản thanh toán

- Chi nhánh: Chi nhánh đăng kí tài khoản thanh toán

Sau khi điền đầy đủ thông tin thanh toán, bạn bấm vào nút Lưu để hoàn tất.

Hoa hồng của Affiliate được chủ shop tổng kết vào cuối tháng và sẽ được thanh toán vào ngày 25 của tháng tiếp theo. Hạn mức thanh toán là 500.000vnd. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!