[Chủ shop] Thanh toán hoa hồng cho AFF

Salekit sẽ tổng hợp thu nhập của AFF trong tháng theo các đơn hàng mà AFF giới thiệu. Chủ shop có thể tạo phiếu chi để xác nhận hoạt động đã thanh toán hoa hồng cho AFF. Từ đó, bạn có thể dễ dàng quản lý và theo dõi được thu nhập của các cấp AFF.

Để thanh toán hoa hồng cho AFF, trên màn hình Dashboard, bạn truy cập mục Kế toán >> Thanh toán >> tick chọn các AFF cần thanh toán >> Thanh toán

Hệ thống sẽ tự động tạo phiếu chi cho từng AFF như hình bên dưới:

Sau khi phiếu chi được duyệt, kế toán sẽ gửi tiền hoa hồng cho AFF theo thông tin tài khoản mà AFF cài đặt. 

Để xem thông tin tài khoản thanh toán của AFF, bạn truy cập vào mục Kế toán >> Thanh toán >> Bấm chọn tên AFF cần thanh toán 

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

Lưu ý: Chủ shop chỉ thanh toán được hoa hồng của tháng < so với thời điểm thanh toán.

Chúc bạn thành công!