Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Tiền tệ là thứ giúp cho doanh nghiệp của bạn hoạt động và phát triển ổn định. Để biết doanh nghiệp của mình kinh doanh hiệu quả hay không bạn chỉ cần nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà nhân viên kế toán là nắm bắt được.

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin giúp bạn hiểu và biết cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp bạn có thể vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Cùng tham khảo nhé!

Tại sao phải phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

phan tich bao cao luu chuyen tien te

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (tháng/ quý/năm). Việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp như:

  • Cung cấp cho các nhà quản lý tài chính, kiểm soát viên và giám đốc tài chính thông tin về các khoản thu tiền mặt và thanh toán tiền mặt của công ty nhằm phục vụ cho việc vận hành, đầu tư và tài trợ.
  • Đánh giá sự chuyển động của dòng tiền hay còn được gọi là ngân sách để xác định các mô hình thu chi trong doanh nghiệp.
  • Đánh giá được sự thịnh vượng hay khó khăn về dòng vốn của doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

Cách lập báo báo phân tích lưu chuyển tiền tệ

Để có thể phân tích được báo cáo lưu chuyển tiền tệ trước hết bạn cần phải hiểu rõ những phương pháp báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiện nay.

Có thể bạn quan tâm: Cách tính số vốn hàng bán để không sai về số liệu kinh doanh.

Phương pháp báo cáo trực tiếp

Đặc điểm của phương pháp báo cáo này là các chỉ tiêu được xác lập theo các dòng tiền vào và dòng tiền ra trong các hoạt động của doanh nghiệp. Các hoạt động đó bao gồm:

Đối với hoạt động kinh doanh

Dòng tiền phát sinh chủ yếu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và việc thanh toán các khoản nợ phải trả liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các khoản đó bao gồm: tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác và tiền chi cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, trả lương cho người lao động, nộp thuế…

phan tich bao cao luu chuyen tien te

Đối với hoạt động đầu tư

Dòng tiền phát sinh chủ yếu từ việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, xây dựng cơ bản, hoạt động cho vay, mua bán các công cụ nợ của đơn vị khác, hoạt động đầu tư vào các đơn vị khác.

Các khoản đó bao gồm:

  • Tiền thu từ việc thanh lý
  • Nhượng bán tài sản cố định
  • Thu nợ cho vay
  • Thu hồi các khoản vốn đầu tư vào đơn vị khác và tiền chi trả cho việc mua sắm tài sản cố định
  • Xây dựng cơ bản
  • Chi cho vay, chi đầu tư vào các đơn vị khác.

Đối với hoạt động tài chính

Dòng tiền phát sinh chủ yếu là từ nghiệp vụ nhận vốn, rút vốn từ các chủ sở hữu và các nghiệp vụ đi vay, trả nợ vay. Các khoản này bao gồm tiền thu chủ sở hữu góp vốn, tiền vay nhận được và tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, tiền trả nợ vay.

Có thể bạn quan tâm: Các cách quản lý dòng tiền mà một giám đốc tài chính phải nhớ.

Phương pháp báo cáo gián tiếp

Các luồng tiền vào và các luồng tiền ra được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập cá nhân của từng hoạt động. Mục đích của phương pháp này là giúp các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng tiền, các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động kinh doanh…

Hướng dẫn cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp được chia làm các mục chính sau:

phan tich bao cao luu chuyen tien te

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh

Công thức tính:

Tiền thu từ bán hàng hóa dịch vụ – Tiền chi từ bán hàng hóa dịch vụ = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh bao gồm các khoản như: lợi nhuận, khấu hao, biến động hàng tồn kho, biến động khoản phải thu…

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh yêu cầu phải dương trong hoạt động của doanh nghiệp. Nếu kết quả âm tức là doanh nghiệp không tạo ra tiền và gặp khó khăn trong vấn đề thanh toán, trả nợ vay.

Nguyên nhân có thể do doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn phát triển nên cần tiền đầu tư; do bị lỗ trong hoạt động kinh doanh; do năng lực quản lý hàng tồn kho hoặc chính sách về hàng tồn kho, do phải thu không hiệu quả…

Để giải quyết tình trạng này doanh nghiệp sẽ phải dùng dòng tiền từ hoạt động tài chính (đi vay hoặc phát hành thêm cổ phiếu) để bù đắp cho khoản tiền bị thiếu hụt.

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư

Công thức tính:

Tiền thu từ bán các khoản đầu tư và tài sản dài hạn – Tiền chi mua các khoản đầu tư và tài sản dài hạn = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.

Hoạt động đầu tư sẽ bao gồm các khoản chi cho các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.

Nếu doanh nghiệp đang tiến hành đầu tư vốn lớn, cần xem xét nguồn tiền nào được sử dụng để bù đắp cho các hoạt động đầu tư này.

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính

Công thức tính:

Tiền thu từ các khoản vay và thu vốn chủ sở hữu – Tiền trả nợ vay và hoàn vốn chủ sở hữu = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính.

Hoạt động tài chính bao gồm lượng tiền mặt đi ra vào công ty do các hoạt động tài chính như các dòng tiền mặt đi ra để trả cổ tức, các khoản mua bán chứng khoán.

Phân tích lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính nhằm đánh giá doanh nghiệp hiện đang thừa hay thiếu tiền, qua đó đánh giá được chính sách huy động vốn. Nếu tìm thấy trong dòng tiền này có mục chi trả cổ tức, hoặc mua lại (thu hồi cổ phiếu) thì là dấu hiệu tốt, do công ty biết chia sẻ lợi nhuận cho cổ đông. Có các mục này liên tục qua nhiều năm thì càng là tốt, chứng tỏ ban lãnh đạo biết quan tâm tới cổ đông.

Những kinh nghiệm hữu ích của Salekit về Quản lý bán hàng.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn phân tích lưu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng những thông tin từ bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Phần mềm quản lý bán hàng Salekit chúc bạn kinh doanh thành công!