ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ SALEKIT

Cùng chia sẻ giá trị tới cộng đồng Đăng ký ngay

Quyền lợi dành cho đại lý

Hưởng chiết khấu từ 30% - 50% trọn đời

Được đào tạo Marketing và Sale hàng tháng

Được hỗ trợ tổ chức hội thảo, đào tạo cho khách hàng

Dễ dàng quản lý khách hàng, đơn hàng, thu nhập

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ

Cấp đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
Số tiền ký quỹ (triệu) 5 8 15 22 30
Số tiền có trong ví (triệu) 7.14 12.31 25 40 60
Ứng với chiết khấu 30% 35% 40% 45% 50%

Thời hạn đại lý được duy trì trong 12 tháng kể từ thời điểm ký quỹ

Trong thời hạn ký quỹ, nếu đại lý giới thiệu user theo link affiliate thì sẽ được hưởng mức chiết khấu ứng với cấp đại lý, mà không phụ thuộc doanh số phát sinh trong tháng

ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ SALEKIT

Hotline: 0898 986 008